• سال نو مبارک * آخرین فرصت برای ثبت نام با شهریه سال 95 تا آخر فروردین می باشد * شروع ثبت نام های دوره های جدید از تاریخ 5 ام فروردین ماه
    فرصتی برای شروع کسب و کاری جدید
  • آموزش طراحی لباس
    آخرین فرصت برای ثبت نام دوره های آموزش طراحی لباس با شهریه سال 95 برای سال جدید